Home Cc Phẩu Thuật Hỏi & p Cc vị Bc Sĩ Tin Tức Nổi Bật Tiếu Lm Giải Tr Lin Lạc Online 
Ht Mỡ  

Up
Khun Mặt
Mũi
ầu & Cổ
Ngực & V
Ngực & V 2
Bụng
Cnh Tay
Mng Trn
i
Bắp Chn
Gn Xanh Bắp Chn
Da & Tc
Căng Da Nhăn
Ht Mỡ
Nng ộn
Cấy Ghp Tc


PHẪU THUẬT HT MỠ
cho ĐƯỜNG CONG của bạn

 • Ht Mỡ Bụng: gồm cả bụng trn & bụng dưới
 • Ht Mỡ 2 bn Eo:
 • Ht Mỡ 2 bn Hng:
 • Ht Mỡ 2 bn Vng Tay m: cn gọi l love handles ở pha sau của hng
 • Ht Mỡ 2 bn Lưngpha trn
 • Ht Mỡ 2 bn Đi: đi trong v đi ngoi
 • Ht Mỡ Đầu Gốiở pha trong của đầu gối thường cạ vo nhau nếu c mỡ tụ
 • Ht Mỡ Cnh Tay: Ht mỡ dư ở cnh tay.  Nếu bạn c nhiều da dư ở cnh tay, bạn c thể Căng Da Cnh Tay
 • Ht Mỡ 2 Bn Ngoi của V (gần nch)
 • Ht Mỡ Cổ
 • Ht Mỡ Pubic area:
 • Ht Mỡ khối u giữa 2 mng (Sacral area): 

HT MỠ tạo Đường Cong
Bụng, Eo, Hng, Vng Tay m, Lưng


HT MỠ
Bụng, Eo, Hng, Vng Tay m, Lưng


HT MỠ
Bụng, Eo, Hng, Vng Tay m, Lưng


Để biết thm chi tiết Lin Lạc
Bc sĩ Nguyễn Hải Tuấn
     Điện Thoại Quốc Tế: 
      1-(714) 979-1446
Điện Thoại Miễn Ph ở Hoa Kỳ: 1-(877)-XINH-ĐẸP
                                         
1-(877)-946-4337
   
 Fax:                               1-(714) 979-1422
Email:   Info@YoungAndPretty.com 

 

Tin Tức Nổi Bật


trn
ĐI TRUYỀN THANH

trn
ĐI TRUYỀN HNH

 

English


YoungAndPretty.com

Best with

Hit Counter

 

 
English: YoungAndPretty.com
 Back Next 
All rights reserved YoungAndPretty.com 2003