Home Cc Phẩu Thuật Hỏi & p Cc vị Bc Sĩ Tin Tức Nổi Bật Tiếu Lm Giải Tr Lin Lạc Online 
   

Up
Khun Mặt
Mũi
ầu & Cổ
Ngực & V
Ngực & V 2
Bụng
Cnh Tay
Mng Trn
i
Bắp Chn
Gn Xanh Bắp Chn
Da & Tc
Căng Da Nhăn
Ht Mỡ
Nng ộn
Cấy Ghp Tc


PHẪU THUẬT cho BỤNG

  • Ht Mỡ Bụng - bụng trn & bụng dưới: nếu bạn khng c nhiều da dư thừa th c thể ht mỡ bụng m thi
  • Căng Da Bụng (Tummy Tuck, Abdominoplasty): trong trường hợp bạn c nhiều da bụng dư thừa th ta c thể cắt bỏ phần da dư thừa đ v căng da bụng.  Rốn của bạn sẽ được giữ nguyn ở vị tr củ trn phần da bụng mới căng.
  • Căng Da Bụng Fleur-de-lis: đy l phẫu thuật căng da bụng đặc biệt cho những người c bụng to lớn & đ qua một cuộc giải phẫu trước với vết sẹo lớn ở giữa bụng.

Để biết thm chi tiết Lin Lạc
Bc sĩ Nguyễn Hải Tuấn
     Điện Thoại Quốc Tế: 
      1-(714) 979-1446
Điện Thoại Miễn Ph ở Hoa Kỳ: 1-(877)-XINH-ĐẸP
                                         
1-(877)-946-4337
   
 Fax:                               1-(714) 979-1422
Email:   Info@YoungAndPretty.com

 

Tin Tức Nổi Bật


trn
ĐI TRUYỀN THANH

trn
ĐI TRUYỀN HNH

 

English


YoungAndPretty.com

Best with

Hit Counter

 

 
English: YoungAndPretty.com
 Back Next 
All rights reserved YoungAndPretty.com 2003